Glasschade? Bel direct!
Glasschade

Schilderwerk bij een Vereniging van Eigenaren

Of een vereniging nu uit 5 of 150 leden bestaat, het uitvoeren van schilderwerk is voor een VvE vaak een terugkerend punt op de vergadering. Als er nu eens een manier zou zijn waarbij deze zorgen voor langere tijd worden weggenomen, kan dat voor een bestuur veel tijd en energie besparen….

IJsseldelta Meesterschilders biedt een VvE de mogelijkheid om voor het schilderwerk een lange termijn planning op te stellen in een meerjarig onderhoudsplanning  (MJOP).

De bestuurders weten exact hoeveel er voor het schilderwerk gereserveerd moet worden en de bewoners weten dan exact in welk jaar er weer een schilder op de stoep staat.

Hoe wordt een meerjarig onderhoudsplanning opgesteld?

In 5 stappen naar de oplossing voor gemak bij schilderonderhoud.

VvE Plan (5) Buiten Vve (2)

1)      Quick Scan

Voordat wij in gesprek gaan met een VvE kan er eerst een Quick Scan van het schilderwerk aan het gebouw gemaakt worden. Hierbij wordt beoordeeld of zich gebreken bevinden in de bouwdelen en/of afwerklagen. Ook wordt de ligging, functie, belastinggraad door zon, regen of wind in kaart gebracht. Deze bevindingen worden in een rapportage aan de vereniging gepresenteerd.

2)     Intake gesprek

Bij dit gesprek worden de tijdens de Quick Scan aangetroffen punten besproken en geanalyseerd. Daarnaast is het belangrijk om het onderhoud dat in het verleden is uitgevoerd in kaart te brengen. Nog belangrijker, tijdens dit gesprek inventariseren wij ook welke wensen en doelstellingen die de VvE voor toekomstig schilderonderhoud heeft.

3)     Diagnose en advies

Na het eerste gesprek worden de te schilderen onderdelen door ons geïnspecteerd en geïnventariseerd. Aan de hand van deze gegevens wordt vastgesteld wat de onderhouds-behoefte is van het gebouw. Afhankelijk van de staat van de onderdelen en de wensen en doelstellingen van de VvE wordt een onderhoudsadvies aangeboden.

4)     A. Meerjarige onderhoudsplanning op basis van factuur

Als de VvE zich kan vinden in de besproken punten en het voorgestelde onderhoudsadvies, kunnen wij de meerjarige onderhoudsplanning opstellen. In de meerjarige onderhoudsplanning bieden wij de VvE een voorstel voor het onderhoud voor de komende 10 jaar. In deze onderhoudsplanning zijn bijvoorbeeld periodieke controles en schilderbeurten opgenomen. Zie hieronder een voorbeeld van een meerjarige onderhoudsplanning.

VvE Plan (1)

4)     B. Meerjarige onderhoudsplanning op basis van financiering

Geld reserveren voor een meerjarige onderhoudsplanning, het is nooit een prettig agendapunt op de vergadering. Als dealer van GlansGarant kan IJsseldelta Meesterschilders u een oplossing bieden met een meerjarige onderhoudsplanning op basis van een financiering. Een perfect geschilderde VvE voor een vast bedrag per maand. Met een abonnement van GlansGarant betaalt de VvE de onderhoudskosten per maand. En dus niet per uitgevoerd werk. Ook handig als de VvE het geld nu even niet heeft. Hier door worden de kosten geleidelijk over 10 jaar verdeeld. Zie hier onder een voorbeeld van een meerjarige onderhoudsplanning op basis van financiering.

VvE Plan (2)

4)     C. Meerjarige onderhoudsplanning stichting beheer abonnementsgelden

Geld reserveren voor een meerjarige onderhoudsplanning, het is nooit een prettig agendapunt op de vergadering. Als dealer van GlansGarant kan IJsseldelta Meesterschilders u een oplossing bieden met een meerjarige onderhoudsplanning stichting beheer abonnementsgelden. Een perfect geschilderde VvE voor een vast bedrag per maand. Zekerheid en… een nog voordeliger abonnement. U betaalt de werkzaamheden van het eerste jaar, en het overige bedrag (tien jaar minus het eerste jaar) wordt per maand geïncasseerd door de Stichting Beheer Abonnementsgelden GlansGarant. Dus: geen financiering, wel een meerjarige onderhoudsplanning tegen een vast bedrag per maand. Zie hier onder een voorbeeld van een meerjarige onderhoudsplanning stichting beheer abonnementsgelden.

VvE Plan (3)

Met deze onderhoudcyclus houdt de service niet op. Tijdens de gehele looptijd kunt u altijd rekenen op persoonlijk contact en advies. Door het gemak van de meerjarige onderhoudsplanning zal het bestuur ervaren dat er ”nergens meer achteraan” hoeft te worden gezeten. De bewoners hebben duidelijkheid en extra woongenot doordat het schilderwerk kwalitatief op een hoog niveau is. Kortom hebben alle betrokkenen voordeel bij de meerjarige onderhoudsplanning.

 5)    Gemak en Zekerheid

Naast het gemak is zekerheid en vrijheid ook nog een belangrijk aspect van de meerjarige onderhoudsplanning. Alle vormen van de meerjarige onderhoudsplanningen zijn maandelijks opzegbaar.

IJsseldelta Meesterschilders is aangesloten bij de Betere Schilder. Dit keurmerk staat voor kwalitatief goed & duurzaam schilderwerk. Als Betere Schilder staan wij voortdurend onder kwaliteitscontrole van de organisatie, iedere klant ontvangt een schriftelijke enquête, waarmee wij uw tevredenheid meten over de service en kwaliteit. IJsseldelta Meesterschilders geeft al sinds jaar en dag moeiteloos alle kwaliteitsgaranties die met het BS-certificaat gepaard gaan.

Is een meerjarige onderhoudsplanning wellicht ook iets voor uw VvE? Vult u dan hieronder uw gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met u op om verdere afspraken te maken.

En vervolgens komt u deze voorjaarsvergadering goed beslagen ten ijs!