Glasschade? Bel direct!
Glasschade

Garantie buitenschilderwerk

1. IJsseldelta Meesterschilders garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk :
 • Voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
 • Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
 • Wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar bij:
 • Transparante beitsen
 • Transparante vernissen
3.  Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantie termijn drie jaar bij:
 • Dekkende watergedragen verf
 • Dekkende vochtregulerende verf
 • Dekkende beits
 • Dekkende high solid verf
 • Dekkende traditionele verf
4. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantie termijn vier jaar bij:
 • Dekkende gesiliconiseerde verf

Garantie binnenschilderwerk

1. IJsseldelta Meesterschilders garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:
 • Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
 • Wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar

Garantie behangen

 • IJsseldelta Meesterschilders garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

Garantie glaszetten

1. IJsseldelta Meesterschilders garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert IJsseldelta Meesterschilders dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden. 2. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren door IJsseldelta Meesterschilders, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door IJsseldelta Meesterschilders moet worden uitgevoerd. 3. Buiten de garantie vallen:
 • Mechanische breuk;
 • Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschildering van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.